Ugdymas karjerai

Projektai

Paslaugos

Pradžia Atostogų tvarkaraštis
Parašė   
Antradienis, 16 Spalis 2012 18:00
KLAIPĖDOS R. KETVERGIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
2017-2018 m.m.
Ugdymo plano išrašas
  MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS
4. Ugdymo organizavimas 1–4 klasėse:
4.1. 2017–2018 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d. Ugdymo proceso trukmė – 170 ugdymo dienų;
4.2. 2017–2018 mokslo metais mokiniams skiriamos atostogos
Rudens
2017-10-30–2017-11-03
Žiemos (Kalėdų)
2017-12-27–2018-01-03
Žiemos
2018-02-19–2018-02-23
Pavasario (Velykų)
2018-04-03–2018-04-06
4.3. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžia 1–4 klasių mokiniams 2018 m. birželio 1 d.
5. Ugdymo organizavimas 5–10 klasėse:
5.1. 2017–2018 mokslo metai:
5.1.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2017 m. rugsėjo 1 d.;
5.1.2. ugdymo proceso trukmė 5–10 klasės mokiniams – 181 ugdymo diena;
5.1.3. ugdymo procese skiriamos atostogos:
 
Rudens atostogos
2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos
2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos
2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos
2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.

5.1.4. vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžia 5–10 klasių mokiniams 2018 m. birželio 18 d.
6. Mokykla, įgyvendinanti pradinio, pagrindinio ugdymo programas, ugdymo procesą skirsto trimestrais.
7. Ugdymo laikotarpių trukmė 2017–2018 mokslo metais nustato mokykla. Ugdymo laikotarpių trukmė ugdymo procese paskirstoma tolygiai per mokslo metus:
Trimestras
2017–2018 m. m.
pirmas
1–10 kl.

rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d.
antras
1–4 kl.
5–10 kl.

gruodžio 1 d. – kovo 9 d.
gruodžio 1 d. – kovo 16 d.
trečias
1–4, kl.
5–10 kl.

kovo 12 d. − gegužės 31 d.
kovo 19 d. – birželio 15 d.
11. Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo procesas atvykusiems į mokyklą mokiniams - vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

 

Trimestras

2017–2018 m. m.

pirmas 1–10 kl.

rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d.

antras 1-4 kl.5 –10 kl.

gruodžio 1 d. ‒ kovo 9 d.gruodžio 1 d. – kovo 16 d.

trečias1–4, kl.5–10 kl.

kovo 12 d. − gegužės 31 d.kovo 19 d. – birželio 15 d.

LAST_UPDATED2
 

Informacija

Adresas: Klaipėdos g. 6, Ketvergiai
Kodas – 191790669

El. paštas: ketvergium@gmail.com

Tel. 8 699 77319 (raštinė)
Tel.
8 699 77521 (direktorius)


Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis

Pamokų laikas

1. 8:309:15

2. 9:2510:10

3. 10:3011:15

4. 11:3512:20

5. 12:4013:25

6. 13:3514:20

7. 14:3015:15

2 procentai

Švietimo centras

Reklaminis skydelis

Vaikų linija

Reklaminis skydelis

Aikos

Reklaminis skydelis